Hairio.info on palvelu, jonka avulla kansalaiset ja viranomaiset ratkovat yhdessä arkipäivän häiriötilanteita. Ole arjen sankari, lataa sovellus puhelimeesi tai siirry tästä hairio.info -verkkopalveluun!

Palvelun toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Palvelussa saattaa esiintyä tilapäisiä lyhyitä häiriöitä. Pitemmistä käyttökatkoksista ilmoitetaan erikseen tällä sivulla.
Mikäli häiriötilanteessa on ihmishengen tai vakava omaisuuden vaara, ilmoittakaa siitä välittömästi yleiseen hätänumeroon 112

Tervetuloa käyttämään arkipäivän häiriötilanteiden reaaliaikaista tilannekuva- ja tiedotuspalvelua.

Häiriö.info:lla tuotetaan ajantasaista tilannekuvaa ja viestintää häiriötilanteista. Operatiivisen toiminnan rinnalla kehitetään uudenlaisia viranomaisten häiriötilanteiden johtamis- ja tiedottamistyökaluja, edistetään viranomaisten välistä yhteistyötä sekä parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantia erilaisissa arkipäivän häiriötilanteissa.

Häiriö-info palvelua on pilotoitu iNemis-hankkeessa 2013-2014. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset.

Häiriö.infon käyttö on laajentunut kattamaan koko Suomen.
Kansalaiset voivat käyttää palvelua tämän sivuston kautta tai lataamalla sovelluskaupoista maksuttoman hairio.info-sovelluksen omaan puhelimeensa.


YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
Viranomaispäivystys / Mikkelin alue / 0201 33 44 08
Viranomaispäivystys / Savonlinnan alue / 0201 33 44 63
Viranomaispäivystys / Pieksämäen alue / 0201 33 44 68

Peruspalvelu on ilmaiseksi saatavilla kaikille Suomen pelastuslaitoksille.

Lisätiedot ja rekisteröitymiset: info@observis.fi
Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen support@observis.fi


Lisätietoja:
Timo Paakki    timo.paakki@observis.fi
Heikki Isotalus    heikki.isotalus@observis.fi